-YÖ - 001 Yatay Geçiş Uygulama Yönergesi

-YÖ - 002 Ahi Evran Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi

-YÖ - 003 Ahi Evran Üniversitesi Engelli Öğrencilere Yönelik Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları  Yönergesi
-YÖ - 004 Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarında Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi
-YÖ - 005 Mezuniyet Belgelerinin Düzenlenmesi İle Kayıt, Onay ve Hak Sahiplerine Verilmesinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönergesi
-YÖ - 006 Ahi Evran Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi
-YÖ - 007 Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Burs Destek Yönergesi
-YÖ - 008 Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi
-YÖ - 009 Ahi Evran Üniversitesi  Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
-YÖ - 010 Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu  Staj  Yönergesi
-YÖ - 011 Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Zorunlu İş Yeri Staj Yönergesi
-YÖ - 012 Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi
-YÖ - 013 Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Uygulama ve Yaz Stajı Yönergesi
-YÖ - 014 Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
-YÖ - 015 Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Yazım Kuralları Yönergesi
-YÖ - 016 Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Yazım Kuralları Yönergesi
-YÖ - 017 Ahi Evran Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi
-YÖ - 018 Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge
-YÖ - 019 Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Numara Verilmesinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge
-YÖ - 020 Ahi Evran Üniversitesi Enformatik Bölüm İşleyiş ve Eğitim-Öğretim Yönergesi
-YÖ - 021 Ahi Evran Üniversitesi Erasmus Değişim Programı Yönergesi
-YÖ - 022 Ahi Evran Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi
-YÖ - 023 Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
-YÖ - 024 Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Sınav Yönergesi
-YÖ - 025 Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Staj Yönergesi
-YÖ - 026  Ahi Evran Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönergesi
-YÖ - 027 Ahi Evran Üniversitesi  Yazışma Usulleri ve İmza Yetkileri Yönergesi
-YÖ - 028 Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Gezi Yönergesi
-YÖ - 029 Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Kantin ve Kafetaryaları İşletim ve Denetim  Yönergesi
-YÖ - 030 Ahi Evran Üniversitesi Kısmi Zamanlı  Öğrenci Çalıştırma ve Yemek Bursu Verilmesi Hakkında Yönergesi
-YÖ - 031 Ahi Evran Üniversitesi Kreş, Anaokulu ve Çoçuk Kulübü  Yönergesi
-YÖ - 032 Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi
-YÖ - 033 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Tesisler İktisadi İşletme Yönergesi
-YÖ - 034 Ahi Evran Üniversitesi Yemek Yürütme Kurulu Yönergesi
-YÖ - 035  Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özürlü Öğrenciler Biriminin Çalışma Esasları Yönergesi
YÖ - 036 Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi
-YÖ - 037 Ahi Evran Üniversitesi Stratejik Plan Yönergesi
-YÖ - 038 Ahi Evran Üniversites İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge
-YÖ - 039 Ahi Evran Üniversitesi Kütüphaneleri Çalışma Esasları Yönergesi
-YÖ - 040 Ahi Evran Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
-YÖ - 041 Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınav Yönergesi
-YÖ - 042 Ahi Evran Üniversitesi Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
-YÖ - 043 Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi
-YÖ - 044 Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi
-YÖ - 045 Ahi Evran Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi  Yönergesi
-YÖ - 046 Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Rehberlik, Danışmanlık Sosyal Destek Birimi  Yönergesi
-YÖ - 047 Ahi Evran Üniversitesi Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları
-YÖ - 048 Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 2016 Yılı Bap Uygulama Esasları
-YÖ - 049 Ahi Evran Üniversitesi Kamu Konutları Yönergesi
-YÖ - 050 Ahi Evran Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi
-YÖ - 051 Ahi Evran Üniversitesi Mali İşlemlerin Süreç Akış Yönergesi
-YÖ - 052 Ahi Evran Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yönergesi
-YÖ - 053 Ahi Evran Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe- Kesin Hesap ve Raporlama Yönergesi
-YÖ - 054 Ahi Evran Üniversite Strateji Gelişitrme Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi
-YÖ - 055 Ahi Evran Üniversitesi Performans Programı Hazırlanma Yönergesi
-YÖ - 056 Ahi Evran Üniversitesi Starteji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans Programı Yönergesi
-YÖ - 057 Ahi Evran Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma ve Usul Esasları

Copyright © BAUM 2015