Please click the links below:

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu 1.0 Eğitim ve Öğretimi Yönetmek Managing Education and Training

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu 1.1 Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi Management of Teaching Design

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi Performans Parametreleri 1.1 Education-Instructional Design Management Performance Parameters 1.1

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi Performans İzleme 1.1

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu 1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi Education-Instructional Design Management Performance Monitoring 1.1

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi Performans Parametreleri 1.2 Education and Training Applications Performance Management Parameters 1.2

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi Performans İzleme 1.2   Training and Teaching Practice Management Performance Monitoring 1.2

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu1.3 Eğitim-Öğretimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Yönetimi Management of Monitoring and Evaluation of Education-Training

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu Eğitim-Öğretimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Yönetimi Performans Parametreleri 1.3 Management Performance Monitoring Parameters for Monitoring and Evaluation of Education-Training 1.3

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu Eğitim-Öğretimin İzlenmesi Ve Değerlendirilmesinin Yönetimi Performans İzleme 1.3 Management Performance Monitoring of Monitoring and Evaluation of Education-Training 1.3

 

 SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu 1.1 SÜRECİ RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU 1.1 PROCEDURE RISK EVALUATION SCHEDULE

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu 1.2 SÜRECİ RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU 1.2. PROCEDURE RISK EVALUATION SCHEDULE

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu 1.3 SÜRECİ RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU 1.3. PROCEDURE RISK EVALUATION SCHEDULE