İA- 001 Başbakanlık İletişim MERKEZİ (Bimer)  İş Akışı

--İA- 002 Gelen Evrak İş Akışı

--İA- 003 Giden Evrak İş Akışı

--İA- 004 Disiplin Kurulu İş Akışı

-- İA- 005 Senato İş Akışı

-- İA-006-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Hazırlanması İş Akışı

-- İA- 007 Doküman Hazırlama İş Akışı

--İA-008-Satın Alma İş Akışı

--İA-009-Doğrudan Temin Usulü İle Mal-Hizmet Alımı İş Akışı

--İA-010-Yönetim Kurulu İş Akışı

-- İA-011-İptal-İhdas İş Akışı

-- İA-012-İdari Personel Tenkis-Tahsis İş Akışışı

-- İA-013-Öğretim Elemanlarının Naklen Atama İş Akışı

-- İA-014-Öğretim Elemanlarının Açıktan Atama İş Akışı

-- İA-015-1416 sayılı Kanun uyarınca MEB Hesabına Üniversitemiz ve Diğer Üniversiteler Adına Giden Öğrencilerin Atanması Hk. İş Akışı

-- İA-016-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı İş Akışı

-- İA-017-2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Üniversitemize Gelen Öğretim Elemanları İş Akışı

-- İA-018-2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Üniversitemizden Giden Öğretim Elemanları İş Akışı

-- İA-019-Süreli Atanan Öğretim Elemanlarının Yeniden Atama İş Akışı

-- İA-020-Kpss Atamaları İş Akışı

-- İA-021-Öğretim Elemanlarının Naklen Ayrılma İş Akışı

-- İA-022-Emeklilik İşlemleri İş Akışı

-- İA-023-2547 S.K. 39.MD.Göre Görevlendirme İş Akışı

-- İA-024-2547 S.K. 40-a-c-d ve 31. Maddelerine Göre Görevlendirme İş Akışı

-- İA-025-2547 SK 40b Maddesine Gere Görevlendirme İşlemleri İş Akışı

-- İA-026-2547 S.K.33.Mad.Göre Yurtdışı Görevlendirilmesi İş Akışı

--İA-027-2547 S.K.38.Maddesi Görevlendirme İş Akışı

-- İA-028-İdari Personelin Naklen Atanması İş Akışı

-- İA-029-Araçlı Ziyaretçi Kabulü İş Akışı

-- İA-030-Yaya Ziyaretçi İş Akışı

--- İA-031-Araç Bakım Onarım İş Akışı

--- İA-032-Yapı İşleri Bakım Onarım İş Akışı

--- İA-033-Geçici Kabul İş Akışı

--- İA-034-Hakediş Hazırlama İş Akışı

--- İA-035-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Yapılacak İhale İşlemleri İş Akışı

--- İA-036-İl Dışı Araç Görevlendirme İş Akışı

--- İA-037-İş Yeri Teslim İş Akışı

--- İA-038-Kesin Hakediş Hazırlama İş Akışı

--- İA-039-Kesin Kabul İş Akışı

--- İA-040-Keşif İş Akışı

--- İA-041-Peyzaj Bakım İş Akışı

--- İA-042-Proje Yapım İş Akışı

--- İA-043-BAP Satın Alma İş Akışı

--- İA-044-Ahi Evran Haber Dergisi Hazırlama İş Akışı

--- İA-045-Ahi Evran Kampüs Gazetesi Hazırlama İş Akışı

--- İA-046-Avans Talep İş Akışı

--- İA-047-Eğitim, Sempozyum ve Seminer Düzenleme İş Akışı

--- İA-048-Ek Ödeme İş Akışı
 
--- İA-049-Mal ve Hizmet İş Akışı
 
--- İA-050-Adli Davalar Süreci İş Akışı
 
--- İA-051-İdari Davalar Süreci İş Akışı
 
--- İA-052-Basılı Yayın Satın Alma İş Akışı
 
--- İA-053-Elektronik Yayım Alımı İş Akışı
 
--- İA-054-İlişik Kesme İş Akışı
 
--- İA-055-Kütüphanelerarası Ödünç Süreci İş Akışı
 
--- İA-056-Oryantasyon İş Akışı
 
--- İA-057-Ödünç Verme Süreci İş Akışı
 
--- İA-058-Salon Hizmetleri Süreci İş Akışı
 
--- İA-059-Süreli Yayın Satın Alım Süreci İş Akışı
 
--- İA-060-Süreli Yayınlar Teknik İşlemler İş Akışı
 
--- İA-061-KitapTeknik İşlemler İş Akışı
 
--- İA-062-TUBESS Tez Sağlama İş Akışı
 
--- İA-063-Kütüphane Üyelik İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-064-Kütüphane Yıllık Sayım İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-065-Lojman Giriş Çıkış İş Akışı
 
--- İA-066-Sivil Savunma Planı İş Akışı
 
--- İA-067-Afiş Asma İş Akışı
 
--- İA-068-Bina ve Salon Tahsisi İş Akışı
 
---İA-069-Stand Açma İş Akışı
 
--- İA-070-Temizlik İşleri İş Akışı
 
--- İA-071-Birim Açma İş Akışı
 
--- İA-072-Bölüm Program Açma İş Akışı
 
--- İA-073-Çift Anadal Programı Açılması İş Akışı
 
--- İA-074-Yandal Programı Açılması İş Akışı
 
--- İA-075-Yazokulu Açılması İş Akışı
 
---İA-076-Akademik Takvim İş Akışı
 
---İA-077-Lisansüstü Programlar İçin Kontenjan Belirleme İş Akışı
 
--- İA-078-Ders Müfredatı İş Akışı
 
--- İA-079-Uzmanlık Alan Dersi Açılması İş Akışı
 
--- İA-080-Haftalık Ders Program ve Dağılımı İş Akışı
 
--- İA-081-Anket Yapılması İş Akışı
 
--- İA-082-Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yazokulu Programlarından Ders Alma İş Akışı
 
--- İA-083-Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı
 
--- İA-084-Sanatta Yeterlilik Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı
 
--- İA-085-Tıp Bilimlerinde Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı
 
--- İA-086-Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt İş Akışı
 
--- İA-087-Lisansüstü Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı
 
--- İA-088-Bilimsel Hazırlık Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı
 
--- İA-089-Lisansüstü Programlara Özel Öğrenci Kabulü İş Akışı
 
--- İA-090-Özel Yetenek Sınavlarıyla Öğrenci Kabulü İş Akış
 
--- İA-091-Önlisans-Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü İş Akışı
 
--- İA-092-Önlisans ve Lisans Programlarına Kesin Kayıt İş Akışı
 
--- İA-093-Dikey Geçişle Kesin Kayıt Yaptıranların İntibak İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-094-Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücretleri İş Akışı
 
--- İA-095-Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücreti İadesi İş Akışı
 
--- İA-096-Öğrenci Burs Destek İş Akışı
 
--- İA-097-Öğrenime Ara Verme (Kayıt Dondurma) İş Akışı
 
--- İA-098-Öğrenci Temsilciliği Seçimleri İş Akışı
 
--- İA-099-Lisansüstü Programlarda Tez Danışmanı Atanması İş Akışı
 
--- İA-100-Öğrencilere Akademik Danışmanı Atanması İş Akışı
 
--- İA-101-Ders Kayıt İş Akışı
 
--- İA-102-Yazokulu Ders Kayıt İş Akışı
 
--- İA-103-Ders Ekleme Bırakma-Mazeretli Ders Kayıt İş Akışı
 
--- İA-104-Lisansüstü Programlar Ders Muafiyet İş Akışı
 
 
 
 
 
--- İA-109-Ortak Zorunlu Ders Muafiyet Sınavı İş Akışı
 
--- İA-110-Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş İş Akışı
 
--- İA-111-Önlisans Lisans Programlarına Yatay Geçiş ile Gelen İş Akışı
 
--- İA-112-Önlisans Lisans Programlarından Yatay Geçiş ile Giden İş Akışı
 
--- İA-113-Önlisans ve Lisans Özel Öğrenci Olarak Gelenler İş Akışı
 
--- İA-114-Özel Öğrenci Olarak Gidenler İş Akışı
 
--- İA-115-Değişim Kapsamında Gelen Öğrenciler İş Akışı
 
--- İA-116-Değişim Kapsamında Giden Öğrenciler İş Akışı
 
--- İA-117-Askerlik Durum-EKC2 Belgesi İş Akışı
 
--- İA-118-Not Durum Belgesi İş Akışı
 
--- İA-119-Onaylı Ders İçerikleri İş Akışı
 
--- İA-120-Öğrenci Belgesi İş Akışı
 
--- İA-121-Pasaporta İlişkin Belge
 
--- İA-122-Öğrenci Kimliği İş Akışı
 
--- İA-123-Öğrenci Kimlik Bilgilerinde Değişiklik İş Akışı
 
--- İA-124-Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı
 
--- İA-125-Geçici Nitelikteki Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı
 
--- İA-126-Mezuniyet Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi İş Akışı
 
--- İA-127-Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-128-Sınav Programları İş Akışı
 
--- İA-129-Ek Sınavlara Katılma İş Akışı
 
--- İA-130-Sınav Sonuçlarının ÖİBS İşlenmesi İş Akışı
 
--- İA-131-Sınav Sonucuna İtiraz İş Akışı
 
--- İA-132-Öğrenci Stajları İş Akışı
 
--- İA-133-Öğrenci Staj Muafiyet İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-134-Öğrenci Kaydının Silinmesi İş Akışı
 
--- İA-135-Mezuniyet İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-136-Mezunların Takibi İş Akışı
 
--- İA-137-Alınan Bağış ve Yardımlar Ödenek Kaydı İş Akışı
 
--- İA-138 Ayrıntılı Finasman Programı Hazırlama İşlemi İş Akışı
 
--- İA-139-Bütçe Hazırlama İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-140-Bütçe İptal İşlemi İş Akışı
 
--- İA-141-Kurum Ödeneklerinin Birimlere Dağıtım İşlemi İş Akışı
 
--- İA-142-Ön Ödeme İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-143-İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı
 
---İA-144-Hazine Yardım Talebi Tablosu İşlemi İş Akışı
 
---İA-145-Yılı Kamu Yatrımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlanması İşlemi İş Akışı
 
--- İA-146-İkinci Öğretim Gelirlerinin Takip ve Gelir Fazlası Kısmının Kaydı İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-147-Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı
 
---İA-148-Ödenek Aktarma İşlemi İş Akışı
 
--- İA-149-Ödenek Ekleme İşlemi İş Akışı
 
--- İA-150-Ödenek Gönderme Belgesi İşlemi İş Akışı
 
--- İA-151-Tenkis Belgesi Düzenleme İşlemi İş Akışı
 
--- İA-152-Yatırım Bütçesinin Hazırlanması İşlemi
 
---İA-153-Toplu Proje Detay Programı Hazırlanması İşlemi İş Akışı
 
--- İA-154-Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısı İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-155-Kadro Dağılım Cetvelleri İşlemi İş Akışı
 
--- İA-156 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İşlemi İş Akışı
 
--- İA-157-İşçi Maaşları İş Akışı
 
--- İA-158-Kantin Denetleme İş Akışı
 
--- İA-159-Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Akışı
 
--- İA-160-Birimlere Gelen Yazılı Taleplerin Cevaplanması
 
--- İA-161-Kiralama İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-162-Performans Programı Hazırla İşlemi İş Akışı
 
--- İA-163-Yatırım Harcamaları Gerçekleştirme Raporu ve Kamu Yatırımları Özet Tablosu İşlemi İş Akışı
 
--- İA-164-Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri
 
--- İA-165-Taahhüt Evrakı ve Sözleşme İnceleme İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-166-Yan Ödeme Cetvelleri İşlemi İş Akışı
 
--- İA-167-Avans ve Kredi İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-168-Ay Sonu İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-169-Banka Hesabı İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-170- Proje Ödeme İşlemi İş Akışı
 
--- İA-171 Ek Ders ve Fazla Çalışma Ödeme İşlemleri
 
--- İA-172 Emanet İşlemleri İş Akışı
 
---İA-173-Geçici veya Kesin Teminat İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-174-Öğrenci Harç İadesi İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-175-İhale Taahhüt Kartı İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-176-Yan Ödeme Cetvelleri İşlemi İş Akışı
 
--- İA-177-Kesin Hesap İşlemleri İş Akışı