-GT - 001 Rektör

-GT - 002 Rektör Yardımcısı (Yönetim)
-GT - 003 Rektör Yardımcısı ( Eğitim-Öğretim )
-GT - 004 Genel Sekreter
-GT - 005 Genel Sekreter Yardımcısı
-GT - 006 Yazı İşleri Müdürü
-GT - 007 Büro İşleri Müdürü
-GT - 008 Özel Kalem Müdürü
-GT - 009 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sorumlu Koordinatörü
-GT - 010 Bilgi Edinme Sorumlusu
-GT - 011 İç Denetim Birimi Koordinatörü
-GT - 012 İç Denetçi
-GT - 013 Hukuk Müşaviri
- GT - 014 Avukat
-GT - 015 Personel Daire Başkanı
-GT - 016 İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
-GT - 017 İdari ve Mali İşler Daire Başkanılığı Şube Müdürü
-GT - 018 Şef
-GT -  019 Bilgisayar İşletmeni
-GT - 020 Memur
-GT - 021 Öğrenci İşleri Daire Başkanı 
-GT - 022 ÖİDP İdari Hizmetler Şube Müdürü
-GT - 023 ÖİDP Pasif Öğrenci Şube Müdürü
-GT - 024 ÖİDP Aktif Öğrenci Şube Müdürü
-GT - 025 ÖİDP Şef İdari Hizmetler
-GT - 026 ÖİDP Şef Pasif Öğrenci
-GT - 027 ÖİDP Şef Aktif Öğrenci
-GT - 028 ÖİDP OİBS Sorumlu Memuru
-GT - 029 ÖİDP Aktif Öğrenci Memuru
-GT - 030 ÖİDP Pasif Öğrenci Memuru
-GT - 031 ÖİDP Haberleşme-Sekreterlik Memuru
-GT - 032 Strateji Geliştirme Daire Başkanı
-GT - 033 SGDB Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü
-GT - 034 SGDB İç Kontrol ve  Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
-GT - 035 Mali Hizmetler Uzmanı
-GT - 036 SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
-GT - 037 Muhasebe Yetkilisi
-GT - 038 SGDB Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
-GT - 039 Taşınır Konsilide Yetkilisi
-GT - 040 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

-GT - 041 Yapım İşleri Şube Müdürü

-GT - 042 Araç İşletme Müdürü
-GT - 043 Bakım Onarım Şube Müdürü
-GT - 044 Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikeri
-GT - 045 Araç Sevk Amiri
-GT - 046 Elektrik-Elektronik Mühendisi
-GT - 047 Elektrik Teknikeri
- GT - 048 Elektrik Teknisyeni
-GT - 049 Elektronik Teknikeri
-GT - 050 Etüt Proje Müdürü
-GT - 051 Harita Mühendisi
-GT - 052 HaritaTeknikeri
-GT - 053 İklimlendirme ve Soğutma Teknikeri
-GT - 054 İnşaat Mühendisi
-GT - 055 İnşaat Teknikeri
-GT - 056 İnşaat Teknisyeni
-GT - 057 Makine Teknikeri
-GT - 058 Makine Mühendisi
-GT - 059 Mekatronik Teknikeri
GT - 060 Metal Teknisyeni
-GT - 061 Metal Teknisyen Yardımcısı
-GT - 062 Mimar
-GT - 063 Peyzaj Mimarı
-GT - 064 Şoför
-GT - 065 Tesisat Teknisyeni
-GT - 066 Torna Tesviye Teknisyeni
-GT - 067 Yapı Yüzey Teknisyeni
-GT - 068 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
-GT - 069 Kütüphaneci
-GT - 070 Kütüphane ve Dokümantasyon  Daire Başkanlığı Şube Müdürü
-GT - 071 Bilgi İşlem Daire Başkanı
-GT - 072 Donanım Teknik Destek Şube Müdürü
-GT - 073 Bilgisayar Mühendisi
-GT - 074 Programcı
-GT - 075 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı
-GT - 076 Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürü
-GT - 077 İşletme Şube Müdürü
-GT - 078 Kültür ve Spor Şube Müdürü
-GT - 079 Gıda Mühendisi
-GT - 080 Psikolog
-GT - 081 Aşçı
-GT - 082 Dekan
-GT - 083 Dekan Yardımcısı
-GT - 084 Bölüm Başkanı
-GT - 085 Anailim Dalı Başkanı
-GT - 086 Bölüm Başkanı Yardımcısı
-GT - 087 Bölüm Sekreteri
-GT - 088 Öğretim Üyesi
-GT - 089 Araştırma Görevlisi
-GT - 090 Dekanlık Özel Kalem
-GT - 091 Destek Hizmetler Şefi
-GT - 092 Fakülte Sekreteri
-GT - 093 Evrak Kayıt
-GT - 094 Mali İşler
-GT - 095 Öğrenci İşleri
-GT - 096 Personel İşleri
-GT - 097 Sekreter
-GT - 098 Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
-GT - 099 Yazı İşleri
-GT - 100 Uzman
-GT - 101 Araştırmacı
-GT - 102 Veteriner
-GT - 103 Yüksekokul Müdürü
-GT - 104 Yüksekokul Müdür Yardımcısı
-GT - 105 Yüksekokul Sekreteri
-GT - 106 Öğretim Elemanı
-GT - 107 Enstitü Müdürü
-GT - 108 Enstitü Müdürü Yardımcısı
-GT - 109 Enstitü Sekreteri
-GT - 110 Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvar Müdürü
-GT - 111 Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvar Danışma Kurulu
-GT - 112  Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvar Yönetim  Kurulu
-GT - 113 Uygulama ve Araştırma Merkezleri Müdürü
-GT - 114 Uygulama ve Araştırma Merkezleri Müdür Yardımcısı
-GT - 115 Çiftlik Müdürü
-GT - 116 Enformatik Bölüm Başkanı
-GT - 117 Türk Dili Bölüm Başkanı
-GT - 118 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Bölüm Başkanı
-GT - 119 Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
-GT - 120 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavir Yardımcısı
-GT - 121 Fotoğraf-Video Medya Operatörü
-GT - 122 Grafik-Wep Tasarımcı
-GT - 123 Editör
-GT - 124 Sunucu-Spiker
-GT - 125  Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Uzman
-GT - 126 Bilimsel Araştırmalar Proje Koordinatörü
-GT - 127 Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü
-GT - 128 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanı
-GT - 129 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkan Yardımcısı
-GT - 130 HADYEK Üye Kurumla Çıkar İlişkisi Olmayan
-GT - 131 HADYEK Üye  Sivil Toplum Temsilcisi
-GT - 132 HADYEK Üye
-GT - 133 Özel Güvenlik Koordinatörü (ŞEF) 
-GT - 134 Özel Güvenlik Görevlisi
-GT - 135 Özel Güvenlik Devriye Görevlisi
-GT - 136 Temizlik Personel Şefi
-GT - 137 Temizlik Personeli
-GT - 138 Geçici İşçi
-GT - 139 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı
-GT - 140 Tömer Eğitim Merkezi Müdürlüğü  (Müdür)
-GT - 141 Bulaşık Elemanı
-GT - 142 Ambar Memuru
-GT - 143 Baş Aşçı
-GT - 144 Mutfak Elemanı
-GT - 145 SKS Temizlik Elemanı
-GT - 146 İletişim Uzmanı
-GT - 147 İletişim Teknisyeni
-GT - 148 Muhabir
-GT - 149 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı
-GT - 150 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkan Yardımcısı
-GT - 151 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi
-GT - 152 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi (Bildirimlerden Sorumlu Üye)
-GT - 153 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Halk Sağlığı Alanında Üye
-GT - 154 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Üye
-GT - 155 Klinik Araştırmalar Etik Kurul Sekreteryası
-GT - 156 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (Harcama Yetkilisi)
-GT - 157 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (Dön.Serm.İşl.Müdürü)
-GT - 158 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (Sayman)
-GT - 159 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (Tahakkuk Memuru)
-GT - 160 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (Veznedar)
-GT - 161 Kalite Yönetim Koordinatörü

Copyright © BAUM 2015