You can see the links below:

Öğrenci Memnuniyeti Anketi (2016) Değerlendirme Sonuçları ve İyileştirme Planı (2017) Student Satisfaction Survey (2016) Evaluation Results and Improvement Plan (2017)

Öğrenci Memnuniyeti Süreci Risk Değerlendirme Tablosu )2017) Student Satisfaction Process Risk Assessment Table (2017)