Üniversitemizin İç Kontrol Eyle Planı

Fakültemizin İç Kontrol Eylem Planı  (hazırlık aşamasında)